Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
      ZAMKNIJ

windoor.sklep.pl

RODO
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WINDOOR Paweł Redestowicz, ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom
  • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
  • 3) dane osobowe klientów/ kontrahentów będą przetwarzane w celu zawiązania, bądź realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • 5) dane osobowe klientów/ kontrahentów przechowywane na czas trwania umowy i przez okres 6 lat po jej zakończeniu.
  • 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • 8) w przypadku klientów/ kontrahentów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  • 9) Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  • 10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

copyright © 2022 www.windoor.pl

WINDOOR - ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom
tel.: 48 306 70 00